۱۳۸۸ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

نمره ها با ...

سارا: 12
میترا: 19
آرین: 19
حسام: 12
شیما: 19
الهه ب.: 12
محمد ت.: 15
الهه ح.: 19
محمد ح.: 17
کیان: 17
ناهید: 16
مهرنوش: 18
سروش: 12
زهرا: 18
گلسا: 15
هانی: 18
سمیه: 12
صغری: 12
نسیم: 17