۱۳۸۸ خرداد ۳, یکشنبه

تحویل نهایی!

با توجه به مشخص شدن تاریخ تحویل نهایی- 22 تیر ماه 1388 ساعت 10 صبح- موارد زیر به عنوان مدارک و نکات تحویل نهایی اعلام می شود:

1. کلیه نقشه ها بصورت دقیق ترسیم شوند و کلیه نکات ترسیم فنی در آنها رعایت شود.
2. قطع ارائه ی نقشه های فنی پروژه 60 در80 سانتیمتر می باشد. ( A2) منظور از نقشه های فنی، کلیه پلان ها و نماها و برش ها و سایت پلان می باشد.
3. یک یا دو شیت به قطع دلخواه جهت ارائه ی گرافیکی پروژه ارائه شود.
4. ماکت پروژه در مقیاس 1:100 با جزئیات مناسب و سازه. این ماکت باید دارای ایستایی باشد، لذا پیشنهاد می نمایم که سیستم سازه ی کار را ابتدا بسازید و پوسته را روی آن نصب نمایید. چون ارتفاع ماکت در حدود یک متر خواهد شد، از حالا به فکر پایه ای جهت نصب آن باشید. ( شاید پایه ای به ارتفاع حدود 50 سانتیمتر مناسب باشد.) ضمنا در ساخت ماکت، نیازی به ساخت کل سایت نیست. چنانچه سطح پایه ی ماکت در حدود 70 در 70 سانتیمتر باشد، مناسب است.
5. مقیاس نقشه ها 1:200 و مقیاس سایت پلان 1:500 می باشد. ضمنا چهار تیپ پلان مسکونی بصورت مجزا و در مقیاس 1:100 ارائه شود.
6. ارائه ی آلبوم A3 مربوط به روند طراحی الزامی است. (Portfolio)
7. یک حلقه لوح فشرده (CD/ DVD) از کلیه مدارک پروژه شامل فایل های اتوکد، فایل های آلبوم A3 ، فایل های سمینار و فایل عکس های ماکت های اتود و ماکت نهایی.
8. یک صفحه A4 اعلام نظر و نقد آتلیه طرح پنج، بصورت تایپ شده.

موفق باشید.